Soo gaabin XML

XML

XML waa gaabsanaanta Luqad Calaamayn eXtensible.

Luqadda calaamadaynta ee loo isticmaalo in lagu codeeyo xogta oo ah qaab ay dadku akhriyi karaan iyo kuwa mashiinka lagu akhriyi karo.