Soo gaabinta SSO

SSO

SSO waa gaabsanaanta Hal Saxeex ah.

Habka xaqiijinta oo awood u siinaya isticmaale inuu iska diiwaan geliyo ama galo meel saddexaad oo leh hal gal oo ka mid ah dhowr goobood oo waaweyn oo ay ku jiraan Google ama Microsoft.