Soo gaabinta LMS

Lms

LMS waa gaabsanaanta Nidaamka Maareynta Barashada.

Nidaamka maaraynta waxbarashadu waa codsi maamulka, dukumentiyada, tijaabinta, dabagalka, warbixinta, automationka, iyo bixinta koorsooyinka waxbarashada, barnaamijyada tababarka, shahaadooyinka, iyo barnaamijyada horumarinta. Waxa kale oo loo yaqaan madal ama codsi e-learning.