Soo gaabinta SMB

SMB

SMB waa soo gaabinta Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.

Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa ururo leh cabbir gaar ah, ha ahaado tirada shaqaalaha ama dakhliga sanadlaha ah. Haddii lagu qiyaaso tirada shaqaalaha, ganacsiyada yaryar waa kuwa leh wax ka yar 100 shaqaale ah iyo ganacsiyada dhexdhexaadka ah waa ururada leh 100 ilaa 999 shaqaale. Haddii lagu qiyaaso si kale dakhli sanadeedka, waa ururo dakhligoodu ka hooseeyo $50 milyan iyo hay'ado dhexdhexaad ah ama ururo sameeya wax ka badan $50 milyan balse ka yar $1 bilyan. Soo gaabinta SME waxaa isticmaala meel ka baxsan Maraykanka.