Soo gaabinta ROI

ROI

ROI waa gaabsanaanta Ku noqo on Investment.

Halbeegga waxqabadka ee cabbiraya faa'iidada waxaana lagu xisaabiyaa qaacidada ROI= (dakhliga - kharashka) / kharashka. ROI waxay kaa caawin kartaa inaad go'aamiso haddii maalgashiga suurtagalka ah uu u qalmo kharashka hore iyo haddii maalgashiga ama dadaalka la sii wado ama la joojiyo.