Soo gaabinta MFA

Laamaha

MFA waa gaabsanaanta Aqoonsi Muhiim ah.

Lakab dheeraad ah oo ilaalin ah oo loo isticmaalo si loo hubiyo ammaanka xisaabaadka onlaynka ah ee dhaafsiisan magaca isticmaale iyo erayga sirta ah. Isticmaaluhu wuxuu galaa erayga sirta ah ka dibna waxaa looga baahan yahay inuu galo heerar dheeraad ah oo xaqiijin ah, isagoo mararka qaarkood ku jawaabaya kood lagu soo diray fariin qoraal ah, iimaylka, ama codsi xaqiijin ah.