Soo gaabinta LACSLink

LACSLink

LACSLink waa soo gaabinta Isku xirka Nidaamka Beddelka Ciwaanka ee Meesha la heli karo.

Xog sugan oo cinwaanno la beddelay, oo ku lug leh beddelka ciwaannada qaabka miyiga oo loo beddelo cinwaanno qaab magaalo ah. Waxa kale oo ay beddeshaa ciwaanadii hore u jiray ee la beddelay ama la beddelay. LACSLink waa hab toos ah oo lagu helo ciwaano cusub dawladaha hoose ee hirgaliyay nidaamka degdega ah ee 911

Source: Melissa