Soo gaabinta ISP

ISP

ISP waa gaabsanaanta Bixiyaha Adeegga Internetka.

Adeeg bixiye internet oo laga yaabo inuu sidoo kale adeegyo emayl u siiyo macaamiil ama ganacsi.