Soo gaabinta DPV

DPV

DPV waa gaabsanaanta Xaqiijinta Goobta Gaarsiinta.

Xaqiijinta Goobta Gaarsiinta waxay xaqiijisaa in ciwaanku dhab ahaantii jiro oo la geyn karo - ilaa iyo ilaa guriga ama lambarka qolka.