Soo gaabinta DNS

DNS

DNS waa soo gaabinta loogu talagalay Domain Name System.

Nidaam magac-bixineed oo kala sarreeya iyo maamul baahsan oo loo isticmaalo in lagu aqoonsado kombayutarada, adeegyada, iyo agabka kale ee laga heli karo intarneedka ama shabakadaha kale ee borotokoolka internetka. Diiwaanada kheyraadka ee ku jira magacyada domain associate DNS iyo noocyada kale ee macluumaadka.