Soo gaabinta DCO

DCO

DCO waa gaabsanaanta Abuurista Xayeysiiska Dhaqdhaqaaqa.

Farsamo ay boodhadhka xayeysiiska si firfircoon loo tijaabiyey oo loo abuuray - oo ay ku jiraan sawirka, fariimaha, iwm. si si wanaagsan loo beegsado isticmaale arka iyo nidaamka lagu daabacay