Soo gaabinta CAN-SPAM

CAN-KA-QAADASHADA

CAN-SPAM waa erayga la soo gaabiyey Xakamaynta Weerarka Farshaxanka iyo Suuqgeynta Aan Xallinta Laheyn.

Kani waa sharciga Maraykanka ee la ansixiyay 2003 kaas oo ka mamnuucaya ganacsiyada inay iimaylka soo diraan fasax la'aan. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto ikhtiyaar ka bixida dhammaan iimaylada oo waa inaadan ku darin magacyo iyada oo aan oggolaansho la sheegin.