Soo gaabinta ASIN

ASIN

ASIN waa gaabsanaanta Lambarka Aqoonsiga Heerka Amazon.

Aqoonsiga gaarka ah ee 10 xaraf iyo/ama nambarada badeecada ay Amazon.com u qoondaysay aqoonsiga badeecada gudaha goobtooda ecommerce. Buugaagta, ASINku waa ISBN.