Soo gaabinta ASA

SIDA

ASA waa la soo gaabiyay Xawaaraha Dhexdhexaadka ah ee Jawaabta.

Tilmaamaha waxqabadka muhiimka ah ee adeegga macaamiisha kaas oo cabbiraya inta uu macmiilku sugay ka hor inta aanay awoodin inay la hadlaan wakiilka adeegga macaamiisha.