Soo gaabinta ARPA

ARPA

ARPA waa gaabsanaanta Celceliska Dakhliga Xisaabtaba.

Tani waa jaantus ku daraya celceliska cadadka dakhliga bishii ee dhammaan xisaabaadka, oo sidoo kale loo yaqaan MRR.