4P Soo gaabin

4P

4P waa gabayga Badeecad, Qiime, Meel, Dallacsiin.

Qaabka 4P ee suuqgeyntu waxa uu koobayaa badeecada ama adeega aad iibinayso, imisa ayaad ku dalacaysaa iyo qiimaheeda, halka aad u baahan tahay in aad kor u qaado, iyo sida aad u horumarinayso.